Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

 

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

 Tuyển mới

 

Duy trì sĩ số

 

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

TChương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp.

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Xếp loại HS đối với từng môn học: 98% HS Hoàn thành Tốt,

Hoàn thành.

- Năng lực, phẩm chất: 100% HS Tốt, Đạt.

- 100% học sinh có sức khỏe tốt.

- Xếp loại HS đối với từng môn học: 100% HS Hoàn thành Tốt,

Hoàn thành.

- Năng lực, phẩm chất: 100% HS Tốt, Đạt.

- 100% học sinh có sức khỏe tốt

- Xếp loại HS đối với từng môn học: 100% HS Hoàn thành Tốt,

Hoàn thành.

- Năng lực, phẩm chất: 100% HS Tốt, Đạt.

- 100% học sinh có sức khỏe tốt

- Xếp loại HS đối với từng môn học: 100% HS Hoàn thành Tốt,

Hoàn thành.

- Năng lực, phẩm chất: 100% HS Tốt, Đạt.

- 100% học sinh có sức khỏe tốt

- Xếp loại HS đối với từng môn học: 100% HS Hoàn thành Tốt,

Hoàn thành.

- Năng lực, phẩm chất: 100% HS Tốt, Đạt.

- 100% học sinh có sức khỏe tốt 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

 

     Đông Triều, ngày 30 tháng 9 năm 2018

                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                   Nguyễn Thị Liên Hương