Xuất bản thông tin

Trường TH Hưng Đạo tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công cho CB GV NV toàn trường.

Trường TH Hưng Đạo tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công cho CB GV NV toàn trường.

Nhằm cung cấp các kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, chiều ngày 25 tháng 10 năm 2016 Trường TH Hưng Đạo tổ chức tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.


      Chính quyền điện tử tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước, tăng sức mạnh quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế được hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân, tăng lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, từ đó xây dựng được xã hội phát triển yên bình và bền vững.

       Sau buổi tập huấn mỗi CB, GV, NV nhà trường đều lập thành công 1 tài khoản và biết cách giao dịch với trung tâm hành chính công.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn

Đ/c Nguyễn Thị Ngần - Phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn lập tài khoản và giao dịch với trung tâm hành chính công

Các Đ/c giáo viên lập tài khoản

CTV: Mạc Hồng