Xuất bản thông tin

Trường TH Hưng Đạo tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Trường TH Hưng Đạo tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Thực hiện kế hoạch số: 144/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Phòng GD&ĐT "V/v tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT". Ngày 25/02/2017, trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong hội đồng sư phạm.

     Tại buổi tập huấn, đ/c Nguyễn Thị Ngần – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận. Đề kiểm tra định kì phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 4 mức:

      Mức 1: Nhận biết nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.

      Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

      Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

     Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

     Qua buổi tập huấn, 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã nắm vững nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì theo TT 22/2016.              

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn  

Đ/c Nguyễn Thị Ngần - Phó hiệu trưởng nhà trường thống nhất nguyên tắc, kỹ thuật ra đề thi theo TT22/2016

Toàn cảnh buổi tập huấn

CTV: Bùi Trang