Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

 

          Số: 103/KH-THHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hưng Đạo, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

       Thực hiện Công văn số 475/PGD&ĐT ngày 23/5/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2019-2020, trường Tiểu học Hưng Đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mụcđích:

        Huy động 100% số trẻ 6 tuổi trên địa bàn (trẻ sinh năm 2013) vào học lớp 1 tại trường đảm bảo quyền được học tập của học sinh, góp phần duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho họcsinh;

      Nhà trường tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; làm tốt công tác tuyên truyền để các ban ngành, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em trong độ tuổi đến trường.

2.Yêu cầu:

       Nhà trường phối hợp chặt chẽ với địa phương điều tra chính xác số trẻ từng độ tuổi trên địa bàn theo phân vùng tuyển sinh tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND thị xã Đông Triều, về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 TH, lớp 6 THCS năm học 2019-2020 đảm bảo quy mô số lớp, số học sinh theo quy định Điều lệ trường tiểu học, tránh tình trạng quá tải sĩ số học sinh/lớp;

      Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, thuận lợi cho nhân dân khi đăng ký tuyển sinh tại trường;

      Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất nhà trường; có giải pháp tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

II. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH

1. Hình thức tuyển sinh:

Sử dụng song song hai hình thức:

+ Sử dụng phần mền hộ trợ để tuyển sinh trực tuyến;

+ Thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo vùng tuyển sinh được quy định tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND thị xã Đông Triều.

2. Độ tuổi tuyển sinh:

Trẻ 06 tuổi (sinh năm 2013);

Trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi;

3. Thời gian tuyển sinh:

Thực hiện tuyển sinh từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 10/7/2019;

(Sau ngày 10/7/2019, nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo để được tuyển bổ sung học sinh đảm bảo đủ chỉ tiêu từ ngày 11/7/2019 đến ngày15/7/2019).

4. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu: 156 em.

- Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường Hưng Đạo theo công văn số 475/PGD&ĐT ngày 23/5/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2019-2020.

5. Quy trình tuyển sinh:

5.1. Tuyển sinh trực tuyến

Bước 1. Phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh

Bước 2. Điền các thông tin về đối tượng tuyển sinh theo hướng dẫn trên hệ thống.

Bước 3. Mang các hồ sơ theo quy định đến trường đăng ký tuyển sinh để hoàn tất thủ tục nhập học.

5.2. Tuyển sinh trực tiếp:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ phía phụ huynh học sinh

Bước 2.Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh.. trong giấy khai sinh, hộ khẩu) nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giây khai sinh "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí và đóng dấu xác nhận.

6. Hồ sơ tuyển sinh:

Đơn tuyển sinh (theo mẫu);      

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

Bản sao sổ hộ khẩu (nếu không công chứng phải có bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an thị xã/giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường;

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối với trẻ thuộc diện khuyết tật, tự kỷ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận.

7. Hội đồng tuyểnsinh:

7.1. Thành lập Hội đồng tuyểnsinh

Nhà trường thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng ban hành quyết định. Hội đồng tuyển sinh điều hành mọi công việc liên quan đến công tác tuyển sinh. Thành phần của hội đồng tuyển sinh nhà trường gồm có:

Chủ tịch: Hiệu trưởng;

Phó Chủ tịch: Phó hiệu trưởng;

Ủy viên Hội đồng: Thư kí hội đồng sư phạm, Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng tổ chuyên môn và nhân viên văn phòng.

7.2. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh

- Đối với tuyển sinh trực tuyến:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện các bước khi đăng kí tuyển sinh đảm bảo chính xác.

+ Kiểm tra sự trùng khớp hồ sơ do phụ huynh học sinh trực tiếp nộp cho hội đồng tuyển sinh với hồ sơ đã đăng kí trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

  •  

+ Hướng dẫn phụ huynh học sinh chuẩn bị nộp hồ sơ xác nhận nhập học cho học sinh;

+ Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh;

+ Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển, danh sách trúng tuyển trình Phòng GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh;

+ Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh.. trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí và đóng dấu xác nhận.

- Tổ chức chu đáo việc đón tiếp cha mẹ học sinh (bố trí chỗ ngồi đầy đủ; phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh) tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đến làm thủ tục nhập học cho trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng, đủ chỉ tiêu  tỉ lệ học sinh/lớp theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại liên quan đến công tác tuyển sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 theo hướng của PGD&ĐT.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đủ thành phần theo quy định.

Hội đồng tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Kế hoạch.

Ban giám hiệu nhà trường theo dõi nắm bắt công tác tuyển sinh và báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh lớp 1 (theo mẫu) về Phòng GD&ĐT qua Email: cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn theo 02 đợt:

 Đợt 1 ngày 26/7/2019;

 Đợt 2 trước ngày 26/8/2019.

          Nhà trường bố trí thời gian khi học sinh tựu trường để hướng dẫn học sinh làm quen với lớp 1. Phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, việc hướng dẫn học sinh làm quen lớp 1 tổ chức học 1 buổi/ngày trong khoảng thời gian 1 tuần từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2019 để giúp học sinh làm quen với môi trường học tập. Nhà trường không thu học phí từ cha mẹ học sinh, đồng thời đảm bảo công tác an toàn cho học sinh khi tựu trường;

Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn, giải đáp.

 

Nơi nhận:

                  -  PGD&ĐT (b/c);

                   - Lưu VT.

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu