Lịch công tác tháng 5-2019


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

 

Số: 67/KH-THHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 01 tháng 5 năm 2019

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

* Nhiệm vụ trọng tâm:

  • Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II.
  • Tham gia "Ngày hội Tiếng Anh" cấp thị xã năm học 2018-2019 dành cho học sinh Tiểu học và THCS.
  • Tham gia Hội thi "Họa mi vàng".
  • Hội đồng chấm SKKN cấp trường và hoàn thành trước ngày 20/5/2019 để nộp về PGD.
  • Hoàn thiện hồ sơ học bạ, xét lên lớp và xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

-   Thi đua mừng sinh nhật bác, thành lập đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

     -   Tổng kết năm học, bàn giao học sinh lớp 5, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

* Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

2/5

- BGH kiểm tra nền nếp các khối lớp sau 5 ngày nghỉ lễ, dự giờ thăm lớp.

- BGH, các tổ CM

3/5

- Họp chi bộ tháng 5/2019

- Đảng viên chi bộ

4/5

- Họp hiệu trưởng PGD.

- HT

6/5

- Họp hội đồng sư phạm tháng 5/2019

- BGH, CB, GV, NV

6/5

- Họp chuyên môn tháng 5/2019

- GV toàn trường

7/5

- Tiến hành gửi ảnh bình chọn môi trường học đường

- CĐ + HC

8/5-10/5

- Chấm SKKN cấp trường.

- Tập huấn chuẩn HT, chuẩn NNGV theo thông tư 14/2018 và thông tư 20/2018.

- BGH

9/5

- Đón đoàn kiểm tra môi trường học đường

- BGH + GVNV

11/5

- Chấm lớp sạch lớp đẹp.

 

BGH+ GK chấm

13/5 -15/5

- Kiểm tra học kỳ 2

- Chấm bài, tổng hợp, bảng biểu nộp về BPCM

- Hội đồng coi thi + GVCN các lớp

14/5

-Kết nạp Đội viên mới nhân ngày thành lập Đội THTPHCM và chào mừng 129 năm ngày sinh CTHCM.

BGH +TPT+HS

16/5

- Tổng hợp báo cáo chất lượng về Phòng GD&ĐT.

- Các tổ bình xét thi đua.

- Tham gia "Ngày hội Tiếng Anh" cấp thị xã

- BGH, Các tổ CM, GV Tiếng anh

17-5

- Tham gia "Ngày hội Tiếng Anh" cấp thị xã

- Họp, bình xét thi đua toàn trường

- BGH+ CBGV-

- Ban thi đua nhà trường.

19/5

- Tham gia Hội thi "Họa mi vàng".

- TPTĐ, BGH, ĐTN

20/5-21/5

- Nộp hồ sơ thi đua về Phòng Giáo dục

- Hoàn thiện học bạ và các hồ sơ liên quan nộp về nhà trường kiểm tra rà soát

- BGH + CBGV

22/5

- Rà soát học bạ

- BGH + GVCN

23/5

- Các tổ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn tiến hành rà soát thu thập minh chứng năm học 2018 – 2019.

- Các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn

24/5

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học học sinh lớp 5

- Tổ chức chương trình ATGT cho lứa tuổi trẻ thơ do Honda Vũ Thành tổ chức.

- Hiệu trưởng

- Công ty Honda

25/5

 Họp Ban đại diện CMHS nhà trường.

 

26/5

- Họp phụ huynh toàn trường.

- Đăng ký học các môn học ngoài giờ chính khóa Năm học 2019-2020

- GVCN +BGH +HC

27/5

- Tổng kết năm học 2018-2019

- Tri ân học sinh

- BGH + TPT+ GV +KT +HS toàn trường

31/5

- Tổng kết CBGVNV toàn trường Năm học 2018-2019.

- Bàn giao niêm phong kiểm kê tài sản các lớp và tài sản bán trú lại cho nhà trường.

- CBGVNV, Bảo vệ, Kế toán

 

Nơi nhận:

  • Các bộ phận (t/h);
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu