Công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2017 - 2018


  PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

mẫu 8

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của nhà trường  năm học 2017 – 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

42

24

12

 

 

19

15

2

 

 

I

Giáo viên

30

           

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đoàn đội

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Mĩ thuật

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thể dục

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tiếng nước ngoài

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

6

Tin học

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

1

 

 

 

 1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Hưng Đạo, ngày  15 tháng  9 năm 2017

                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                  Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu