PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

{C}{C}{C}

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

{C}{C}{C}Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường Tiểu học Hưng Đạo năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

33

27

6

 

 

7

22

4

 

 

I

Giáo viên

27

21

6

 

 

5

19

3

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Âm nhạc

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Tin học

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hưng Đạo, ngày 20 tháng 09 năm 2013.

              Thủ trưởng đơn vị

                    (Đã ký)

 

 

                       Bùi Thị Liên