Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tháng 9 - 2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

THÁNG 9 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

SỐ

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Liên Hương

1979

Hiệu trưởng

Cao học

0386889888

 

2

 Nguyễn Thị Ngần

1975

Phó Hiệu trưởng

Đại học

0395389598

 

3

 Nguyễn Thị  Huệ

1977

Tổ trưởng tổ 1

Đại học

0975994666

 

4

Ứng Thị Nga

1970

Tổ phó tổ 1

Cao đẳng

0383680260

 

5

Phạm Thị Thư

1976

Tổ trưởng tổ 4+5

Đại học

0936907630

 

6

Nguyễn Thị Thu Hường

1988

Giáo viên

Đại học

0983363985

 

7

Vũ Thuỳ Anh

1977

Giáo viên

Đại học

0982698598

 

8

Dương Thị Thật

1990

Tổ phó tổ 4+5

Cao đẳng

0394586547

 

9

Nguyễn Thị Hương

1980

Giáo viên

Cao đẳng

0372374790

 

10

Phạm Thị Hạnh

1965

Tổ trưởng tổ 2+3

Cao đẳng

0322242885

 

11

Nguyễn Thị Nụ

1987

Giáo viên

Đại học

0868816332

 

12

Bùi Bích Ngọc

1989

GV Tiểu học

Đại học

0974453268

 

13

Trần T.Mĩ Hạnh

1991

GV Tiểu học

Đại học

0985998628

 

14

Vũ T Phương Lan

1980

GV T.Anh – CTCĐ – Tổ phó

Đại học

0917749419

 

15

Nguyễn Thuý Nga

1980

Giáo viên

Đại học

0936501648

 

16

Đinh Thị Hồng

1986

Giáo viên

Cao đẳng

0932332789

 

17

Ngô Thị Nhạ

1976

Giáo viên

Đại học

0969572420

 

18

Phạm Thị Thanh

1986

Giáo viên

Đại học

0988389682

 

19

Vũ Thùy Linh

1989

Giáo viên

Đại học

01694375033

 

20

Lê Thị Hà

1985

Giáo viên

Đại học

0972187832

 

21

Phạm Thị Thoan

1989

Giáo viên

Đại học

0985595498

 

22

Hà Thị Thúy Quỳnh

1992

Giáo viên

Cao đẳng

0359059743

 

23

Đặng Thị Thúy

1991

Giáo viên

Cao đẳng

0962023969

 

24

Đỗ Kim Oanh

1990

Giáo viên

Cao đẳng

0354776366

 

25

Nguyễn Bích Diễm Hằng

1990

Giáo viên

Cao đẳng

0984668622

 

26

Nguyễn Thị HươngMai

1988

Giáo viên

Đại học

 0376255228

 

27

Nguyễn Thị Diễm My

1992

Giáo viên

Cao đẳng

0347462897

 

28

Nguyễn Thị Thuý

1965

NV thiết bị  - thư viện

TC kế toán

0936415341

 

29

Mạc Thị Hồng

1985

Hành chính

Đại học

0977733538

 

30

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

1990

Hành chính

TC điều dưỡng

0972885498

 

31

Trần Thị Thu Hường

1990

Giáo viên

Cao đẳng

 0336234069

 

32

Vương Thị Lan Anh

1992

Giáo viên

Cao đẳng

0376163456

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

 

Nguyễn Thị Liên Hương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu