Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên tháng 10-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

THÁNG 10 NĂM HỌC 2017  2018

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

SỐ

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Bùi Thị Liên

1963

Hiệu trưởng

Cao đẳng

0979237479

 

2

 Nguyễn Thị Ngần

1975

Phó Hiệu trưởng

Đại học

01695389598

 

3

 Nguyễn Thị  Huệ

1977

Tổ trưởng tổ 1

Đại học

0975994666

 

4

Ứng Thị Nga

1970

Giáo viên

Cao đẳng

01683680260

 

5

Phạm Thị Thư

1976

Giáo viên

Đại học

0936907630

 

6

Nguyễn Thị Thu Hường

1988

Giáo viên

Đại học

0983363985

 

7

Vũ Thuỳ Anh

1977

Giáo viên

Đại học

0902012630

 

8

Dương Thị Thật

1990

Giáo viên – Tổ phó

Cao đẳng

01694586547

 

9

Nguyễn Thị Hương

1980

Giáo viên

Cao đẳng

01672374790

 

10

Phạm Thị Hạnh

1965

Giáo viên

Cao đẳng

01222242885

 

11

Nguyễn Thị Nụ

1987

Giáo viên

Đại học

0936511585

 

12

Hoàng Thị Huyền Trang

1987

TT tổ 4 +5

Đại học

0977198799

 

13

Bùi Bích Ngọc

1989

GV Tiểu học

Cao đẳng

0974453268

 

14

Trần T.Mĩ Hạnh

1991

GV Tiểu học

Cao đẳng

0985998628

 

15

Vũ T Phương Lan

1980

GV T.Anh

Đại học

0917749419

 

16

Nguyễn Thuý Nga

1980

GV – CT C.Đoàn

Đại học

0936501648

 

17

Đinh Thị Hồng

1986

Giáo viên

Cao đẳng

0932332789

 

18

Ngô Thị Nhạ

1976

Giáo viên

Đại học

0969572420

 

19

Phạm Thị Thanh

1986

Giáo viên

Đại học

0988389682

 

20

Vũ Thùy Linh

1989

Giáo viên

Đại học

01694375033

 

21

Lê Thị Hà

1985

Giáo viên

Đại học

0972187832

 

22

Phạm Thị Thoan

1989

Giáo viên

Đại học

0985595498

 

23

Hà Thị Thúy Quỳnh

1992

Giáo viên

Cao đẳng

01659059743

 

24

Đặng Thị Thúy

1991

Giáo viên

Cao đẳng

0962023969

 

25

Đỗ Kim Oanh

1990

Giáo viên

Cao đẳng

01654776366

 

26

Nguyễn Bích Diễm Hằng

1990

Giáo viên

Cao đẳng

0984668622

 

27

Nguyễn Thị HươngMai

1988

Giáo viên

Đại học

 01676255228

 

28

Nguyễn Thị Diễm My

1992

Giáo viên

Cao đẳng

01647462897

 

29

Nguyễn Thị Thuý

1965

Kế toán - TT

Trung cấp

0936415341

 

30

Mạc Thị Hồng

1985

Hành chính

Đại học

0977733538

 

31

Nguyễn Thị Huế

1984

Y tá

Trung cấp

01698846290

 

32

Phạm Thị Đua

1990

Thiết bị

Đại học

0983275640

 

33

Trần Thị Thu Hường

1990

Giáo viên

Cao đẳng

 

HĐ thời vụ

34

Nguyễn Thị Thu Hà

1990

Giáo viên

Cao đẳng

 

HĐ thời vụ

35

Vương Thị Lan Anh

1992

Giáo viên

Cao đẳng

 

HĐ thời vụ

36

Đặng Ngọc Huyền

1990

Giáo viên

Cao đẳng

 

HĐ thời vụ

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

 

     Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu