Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Hưng Đạo tháng 6 năm 2016


  PHÒNG GD& ĐT  ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
Tháng 6/2016

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

Bùi Thị Liên

1963

01/10/1985

Hiệu trưởng

Cao đẳng

0979237479

 

2

Nguyễn Thị Hương

1980

2007

Giáo viên

Cao đẳng

 

 

3

 Nguyễn Thị  Huệ

1977

01/9/1996

Tổ trưởng tổ 1

Đại học

0975994666

 

4

Ứng Thị Nga

1970

01/10/1990

Giáo viên

Cao đẳng

01676613223

 

5

Phạm Thị Thư

1976

01/5/1976

Giáo viên – Tổ phó

Đại học

01646205876

 

6

Nguyễn Thị Thu Hường

1988

01/05/2012

Giáo viên

Cao đẳng

0983363985

 

7

Nguyễn Bích Diễm Hằng

1990

01/12/2015

Giáo viên

Cao đẳng

0976792082

 

8

Dương Thị Thật

1990

01/5/2012

Giáo viên – Tổ phó

Cao đẳng

01694586547

 

9

Phạm Thị Hạnh

1965

01/07/1997

Giáo viên

Cao đẳng

01222242885

 

10

Bùi Thị Trang

1988

01/04/2011

Giáo viên

Đại học

0977881363

 

11

Nguyễn Thị Nụ

1987

01/8/2009

Giáo viên

Đại học

0936511585

 

12

Lê Thị Xuân

1962

01/8/1981

Giáo viên

Cao đẳng

0989045084

 

13

Nguyễn Thị Diễm My

1992

01/08/2015

Giáo viên

Cao đẳng

01647462897

 

14

Hoàng Thị Huyền Trang

1987

01/12/2008

TT tổ 4 +5

Đại học

0977198799

 

15

 Nguyễn Thị Doãn

1962

01/7/1987

Giáo viên

Cao đẳng

01656121447

 

16

Nguyễn Thuý Nga

1980

01/01/2003

GV – CT C.Đoàn

Đại học

0936501648

 

17

Nguyễn Thị HươngMai

1988

01/01/2016

Giáo viên

Đại học

 01676255228

 

18

Ngô Thị Nhạ

1976

 01/05/2006

Giáo viên

Đại học

0969572420

 

19

Phạm Thị Thanh

1986

14/4/2011

Giáo viên

Đại học

0988389682

 

20

Vũ Thuỳ Anh

1977

30/9/1998

Giáo viên

Đại học

0902012630

 

21

Đinh Thị Hồng

1986

30/4/2007

Giáo viên

Cao đẳng

0932332789

 

22

Nguyễn Thị Thuý

1965

30/9/1995

Kế toán - TT

Trung cấp

0936415341

 

23

Mạc Thị Hồng

1985

14/04/2011

Hành chính

Đại học

0977733538

 

24

Nguyễn Thị Huế

1984

31/12/2011

Y tá

Trung cấp

01698846290

 

25

Phạm Thị Đua

1990

31/12/2011

Thiết bị

Đại học

0983275640

 

26

Vũ T Phương Lan

1980

1/10/2009

GV T.Anh

Đại học

0917749419

 

27

 Phạm Thị Hậu

1990

01/05/2014

GV Tiểu học – Tổ phó

Cao đẳng

0969957558

 

28

Bùi Bích Ngọc

1989

01/05/2012

GV Tiểu học

Cao đẳng

0974453268

 

29

Trần T.Mĩ Hạnh

1991

01/05/2014

GV Tiểu học

Cao đẳng

0985998628

 

             

 

 

 

 

 

                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

   

             (Đã ký)

          Bùi Thị Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu