Kế hoạch công tác tháng 02/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục hưởng ứng PTTĐ với chủ đề " Mừng Đảng mừng Xuân" chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2

- Bồi dưỡng đội ngũ: 

                     + Triển khai phương pháp " Bàn tay nặn bột", thực hành ở các khối lớp.

                     +  Tổ chức chuyên đề cấp trường: " Đổi mới sinh hoạt CM"

- Thi đội bóng đá nhi đồng cấp Thị xã.

- Thi giải Toán, tiếng Việt bằng tiếng Anh qua mạng cấp Thị xã.

- Tổ chức đón xuân vui vẻ - An toàn - tiết kiệm.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

2/2   

 -   Khai xuân trồng cây

Đ/c Liên

6/2/   

 - Buổi học đầu xuân

BGH

7/2/

-  Kiểm tra nền nếp dạy và học

- Kiểm tra vệ sinh nhà ăn bán trú.

BGH

8/2/

 

- Dự lễ khánh thành khu Di tích Hồng Thái Tây

- Họp đội bóng đá nhi đồng

BGH  + CTCĐ

 

9/2   

-  Họp Đội tuyển giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng

BGH+ TT 4-5

10/2

- Kiểm tra toàn diện: 2GV

PHT: Đ/c Ngần

13/2/   

 -  Triển khai kiểm kê tài sản toàn bộ nhà trường. chuẩn  

 - Họp với GV ôn đội tuyển tiếng Anh cấp Tỉnh

BGH + GV TA

14/2-17/2  

-  Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính CB-GV-NV

BGH

18/2/- 27/2

- Thi bóng đá nhi đồng

BGH

20/2- 24/2

-Kiểm tra nền nếp của 19 lớp + Tập huấn chuyên môn

BGH+TT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                                Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu