Kế hoạch công tác tháng 03/2017


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục Phát động PTTĐ chào mừng ngày thành lập  Đoàn 26/3 và ngày 8/3:

- Tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ":  + Thi thời trang thân thiện.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3.

- Tổ chức Hội thi giải toán bằng tiếng Anh qua, giải toán qua mạng.

- Bồi dưỡng đội ngũ : Sinh hoạt CM các tổ.

 + Kiểm tra toàn diện 3-4 Giáo viên.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 1/3/2017

- Phát động PTTĐ dạy tốt học tốt chào mừng ngày 26/3, ngày quốc tế mồng 8/3

BGH + ĐoànTN

   2/ 3

- Họp phụ huynh đội tuyển thi Toán bằng tiếng việt

BGH +GVCN

  3 /3

-  Hội thi giải toán bằng tiếng việt qua mạng.

- Họp Chi bộ, hội đồng GD

 Đ/c PHT+đ/c Thư  

   6/3 -7/3

  • Kiểm tra nền nếp dạy và học   

BCH CĐ

8/3

- Tổ chức kỷ niệm ngày 8-3 

BGH

9/3-10/3

- Khảo sát chất lượng khối 1

BGH

11/3

-Thi giải Toán bằng tiếng việt qua mạng.

- Thi tiếng hát công đoàn ngành cấp cụm   

Đ/c Ngần + Thư

 

  13/3

 - Kiểm tra 02 hồ sơ GV

Đ/c Ngần

14  /3-17/3

 - Kiện toàn đội tuyển giao lưuTiếng Anh Thị xã.

BGH

20-23 /3

 - Khảo sát HS khối 5

BGH

   24/3

 -Hội thi : "Thiếu nhi vui khoẻ, tiến bước lên đoàn"

Đ/c TPT  

  25/3

- Kiểm tra nền nếp HS các lớp

BGH

28- 29/3

- Kiểm tra toàn diện 3 GV chuyên biệt

BGH

30- 31/3

- Thi giữa HK2

BGH

1/4

- Chấm bài, tổng hợp

Đ/c BGH + TT

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                                             Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu