Kế hoạch công tác tháng 04/2017


           PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục Phát động PTTĐ với chủ đề " Hoà bình và hữu nghị" chào mừng ngày 30/4và 1/5 

+ Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống lịch sử quê hương, đất nước.

+ Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

+ Xây dựng tiết học " Mô hình thông minh"

 - Tham gia hội thi điền kinh, bóng đá cấpTỉnh.

 - Bồi dưỡng đội ngũ:  + Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ về PP dạy học" Bàn tay nặn bột"

                                    + Kiểm tra toàn diện  02 Giáo viên.

                                    + Hoàn thành các giải pháp sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

3/4

 - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày 30/4

- Họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm nhà trường.

 Đ/c TPTĐ

 Đ/c Liên

4/4

- Kiểm tra giữa HK2 (Khối 4-5)

- Bộ phận chuyên môn tổng hợp chất lượng báo cáo về Phòng.

Đ/c Liên

5 /4

 - Hội thi điền kinh, bóng đá nhi đồng cấp Tỉnh

 Đ/c Ngần

7/4

 - Họp chi bộ và họp Hội đồng nhà trường nghe   

Đ/c Liên

10 - 12/4

 - Kiểm tra toàn diện  2 đ/c tổ 1; tổ 4-5

BGH

13 - 14/4

-Khảo sát chất lượng HS lớp 1 môn toán

Đ/c Ngần

17/4

 - Thi lý thuyết GVCN giỏi cấp thị xã

BGH

  1. /4

-Kiểm tra bếp ăn bán trú

Đ/c Ngần

19-20 /4

-Kiểm tra vệ sinh xung quanh trường

- Phân công lao động dọn vệ sinh XQ trường

BGH

21 /4

-Khảo sát chất lượng HS lớp 1 môn Tiếng việt

BGH  

24/4- 26/4

-Hội thi thực hành GVCN giỏi cấp thị xã.

Đ/c Ngần

27/4

-Khảo sát chất lượng HS khối 2-3

Đ/c Ngần

 28/4

-Hoàn tất hồ sơ SKKN, giải pháp sáng tạo gửi về BPTHTT PGD&ĐT

-Bàn giao tài sản cho bộ phận BV nhà trường

 Đ/c Liên

Đ/c Thúy

29/4- 1/5

-Nghỉ ngày lễ 30-4; 1-5

- Phân công trực ngày lễ.

Đ/c Liên

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu