KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018


Kế hoạch công tác tháng 9/2018

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

Tổ chức Hội nghị viên chức

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học.

Bồi dưỡng đội ngũ, kiểm tra hoạt động sư phạm của gv.

Phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm học 2018 - 2019

- Tổ chức Đại hội Liên đội.

                           

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

01/10

Họp hội đồng Giáo dục, Họp trù bị cấp tổ

- Hiệu trưởng

 

4/10   

Đại hội CB-VC-LĐ

- BGH + CĐ

12 / 10 

Đại hội liên đội

- PHT+ TPTĐ

13/10

Sinh hoạt chuyên môn toàn trường

PHT

15-17

Kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm của Giáo viên

BGH

20/10

Tổ chức ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  20-10

Công đoàn

22-25/10

Rà soát các loại hồ sơ sổ sách của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường chuẩn bị đón đoàn kiểm tra tháng 11/2018

  BGH, Tổ trưởng, TPT, Công đoàn

                                                                                                                       

              BGH

                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                      

                                                                                Nguyễn Thị Liên Hương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu