Kế hoạch công tác tháng 11/2016


            PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           

  

KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2016

* Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11với trọng tâm:

+ Thi đua: " Dạy tốt, học tốt" : GV dự thi Hội thi GV dạy giỏi cấp trường; HS thi đua học tốt dành nhiều hoa điểm 10 dâng tặng Thầy cô. Thi đọc đúng, đọc hay.

 - Tổ chức thao giảng 3 tiết xuất sắc.

 - Tham gia học bồi dưỡng duyệt giáo án trực tuyến

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

Người phụ trách

 

 2 / 11

 • Họp đảng ủy mở rộng phường Hưng Đạo

  Hiệu trưởng

 

3 /11

 • Họp chi bộ

   Hiệu trưởng

 

     4/ 11

 •  Họp hội đồng sư phạm

      BGH  

  

 1. / 11  
 • KT  bếp ăn bán trú

  BGH

     8/ 11

 • Dự giờ thao giảng

  BGH

     9 /11 

 • BGH dự  hội thi tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường Tiểu học Kim Đồng

  HT+ TPTĐ

 

   10 /11

 -  KT đột xuất chuyên môn

 

    BGH

 

  11-->14/11

  - Dự giờ thao giảng 

- BGH

- Công đoàn

 16/11

 • Kiểm tra vệ sinh các lớp học

   TPTĐ

  

17/ 11

 • Thi đọc đúng, đọc hay, thi đồ dung của GV

  HP + Các TT

 

18 / 11

 •  Thi giảng 3 tiết xuất sắc

 PHT+ TPTĐ   

 

19 / 11

 •  Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 20-11

 BGH+ Toàn trường  

 

 21/11

 • Tổng kết đợt thi đua chào mừng 20-11

 BGH

 

23-27/11

 • Kiểm tra toàn diện 2GV

BGH

28/11

- Hướng dẫn làm kiểm điểm đảng viên cuối năm.

- Hướng dẫn làm phiếu đánh giá viên chức cuối năm  

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

Bùi Thị Liên

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu