KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2018

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:         

  1. Ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1.
  2. Tổ chức hội thi "Tiếng hát họa my vàng"
  3. Tổ chức  kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;     
  4. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp  trường;
  5. Tổ chức hội thi thiết kế bài giảng e-learning cấp trường;
  6. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường.

* Nội dung cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

03/11

Họp hội đồng sư phạm nhà trường

CB,GV.NV

05/11

Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

BGH

04-06/11

Hoàn thiện hồ sơ phổ cập GD xoá mù chữ năm 2018.

Ban PCGD

03-9/11

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

BGH

10/11

Chuyên đề cấp trường" Ứng dụng CNTT dạy học môn TA.

Tổ 2-3

05-28/11

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

Ban KTNB

13/11

Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

BGH, liên đội

16/11

Tổng kết hội thi GV dạy giỏi cấp trường

BGH

16/11

Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 – 2019.

CB, GV, NV, HS

16-18/11

Thu  và  chấm bài dự thi thiết kế bài giảng e-learning cấp trường.

BGH, GV được trưng dụng

19-11

Tổ chức hôi thi "Tiếng hát họa my vàng" cấp trường.

Liên đội

20/11

Tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

CB, GV, NV, HS

28/11

Tổ chức khám chữa bệnh cho học sinh toàn trường.

Y tế

                                          

 

BGH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu