Kế hoạch công tác tháng 12/2016


          PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Phát động PTTĐ với chủ đề " Uống nước nhớ nguồn" chào mừng ngày TLQĐND Việt Nam.

- Bồi dưỡng đội ngũ: 

              + Bồi dưỡng dạy học theo lớp học thông minh + Bồi dạy học theo PP bàn tay nặn bột.

              + Kiểm tra toàn diện GV( 3đ/c).

- Chỉ đạo ôn tập kiểm tra cuối kỳ I. Tổ chức thi giải Toán và Olimpic Tiếng Anh qua mạng       

 

1/12

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

 Ban giám hiệu

2 - /12

 - Hướng dẫn làm kiểm điểm đảng viên cuối năm.

- Thăm lớp dự giờ  + Kiểm tra học sinh chữ đẹp

- Tuyên truyền phòng chống  ứng phó khí hậu biển đảo

 Chuyên môn

 

5  /12

 - Họp Hội đồng;

  BGH

6 / 12

   - KT nền nếp học tập của HScác khối lớp

  BGH

7 - 8/ 12

 - Dự giờ 5 đ/c GV hợp đồng..

  Chuyên môn

9 - 12 / 12

 - Thi đọc đúng, đọc hay

  - Thi VCĐ cấp trường 

   BGH

14 - 17 /12

   - Kiểm tra toàn diện giáo viên: 3 đ/c

 Chuyên môn

15- 18 /12

  - Khảo sát chất lượng HS khối 2,3,

 Ban giám hiệu + GV toàn trường

21 / 12

 -   Kiểm tra đồ dung học tập

 - Kỷ niệm  ngày thành lập QĐND Việt Nam

PHT

 22 /12

-  Kiểm tra bếp ăn bán trú

BGH + Tổ H.C

23--> 24/12

- Dự giờ các đồng chí GV hợp đồng

BGH + BKT

 25/12

- Kiểm tra bộ đề thi học kỳ 1

BGH

26/12

 - kiểm tra cuối học kỳ 1

BGH

28/12

  • Hoàn thành đánh giá , xếp loại HS.

PHT+GV

29- 30/12

  • Họp BCH Hội CMHS

BGH

        

       HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký)

 

 

           Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu