KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:         

  1. Tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019
  2. Tổ  chức các hoạt động chào mừng 74 năm ngày TL Quân đội Nhân dân VN.
  3. Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, lao động năm 2018  

* Nội dung cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

03/12

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Tuyên truyền hưởng ứng cuộc viết thư quốc tế UPU năm 2018.

NV phụ trách y tế

TPT Đội

03/12

Trao quà cho học sinh khuyết tật.

BGH

04/11

Họp hội đồng sư phạm nhà trường.

CB,GV.NV

5-7/12

Chấm đề tài, thẩm định hồ sơ của GV tham dự thi GVCN  giỏi cấp thị xã lần thứ 3.

BGH, Tổ trưởng CM

12-17/12

Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, lao động năm 2018.

CBVCLĐ

12-30/12

Tham dự Hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học lần

thứ 3 do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Chuyên môn, GV dự thi

19/12

Tổ chức lễ kết nạp đội viên.

TPTĐ

21/12

Thi dân vũ chào mừng ngày 22.12.

BGH, LĐ

22/12

Tổ chức hoạt động NGLL chào mừng ngày 22.12.

GV, HS toàn trường

05-28/12

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

Ban KTNB

                                          

 

BGH

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

                          

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu