Kế hoạch công tác tháng 3/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tiếp tục Phát động PTTĐ chào mừng ngày thành lập  Đoàn 26/3 và ngày 8/3:

- Tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ":  + Nghi thức Đội.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3.

- Tổ chức Hội thi giải toán bằng tiếng Anh qua, giải toán qua mạng.

- Bồi dưỡng đội ngũ : Sinh hoạt CM các tổ, chuyên đề cấp cụm.

 + Kiểm tra toàn diện 2-3 Giáo viên.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 2/3/2018

- Phát động PTTĐ dạy tốt học tốt chào mừng ngày 26/3, ngày quốc tế mồng 8/3

BGH + ĐoànTN

 

   5/ 3

- Họp chi bộ

Đ/c BTCB

  6- 7 /3

-  Kiểm tra nền nếp dạy và học

 Đ/c BGH+TT

      8/3

  Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3   

BCH CĐ

9/3

- Kiểm tra VSAT thực phẩm bếp. 

BGH

10/3

- Khảo sát chất lượng khối 1

BGH

13/3

  • Kiểm tra đội tuyển VCĐ

Đ/c Ngần + Nga

  14/3-16

 - Kiểm tra 3 hồ sơ GV

Đ/c  Ngần

17  /3

 - Dự giờ tiết dạy chuyên đề cấp cụm.

BGH +Tổ 4-5

20 - /3

 - Khảo sát HS khối 5

BGH

     21-/3

  • Họp đội tuyển VCĐ cấp Thị xã

Đ/c TPT + Huế

22/3-23/3

- Thi VCĐ cấp Thị xã

BGH

   24/3-25/3

- Thanh tra toàn diện 3 GV  

BGH

    26/3

 - Hội thi : "Thiếu nhi vui khoẻ, tiến bước lên đoàn"

BGH+ TPTĐ

27-28/3

- Kiểm tra HK2

Đ/c BGH  

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                   Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu