Kế hoạch công tác tháng 4/2018


        PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         KẾ HOẠCH THÁNG 4

                                                  * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục Phát động PTTĐ với chủ đề " Hoà bình và hữu nghị" chào mừng ngày 30/4và 1/5 

+ Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống lịch sử quê hương, đất nước.

+ Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

+ Xây dựng tiết học: "Phòng học thông minh"- Khối 4

 - Tham gia hội thi : Ngày hội đọc sách.

 - Bồi dưỡng đội ngũ:  + Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ về PP dạy học" Bàn tay nặn bột"

                                   + Kiểm tra toàn diện  02 Giáo viên.

                                   + Hoàn thành các giải pháp sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm.

 - Kết nạp đội viên cho học sinh khối 3.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

2/4

 - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày 30/4

 Đ/c TPTĐ

3/4

- BGH kiểm tra công tác vệ sinh bếp ăn bán trú.

Đ/c Liên

4 /4

 - Hội thi điền kinh cấp Tỉnh (GV)

 Đ/c Liên

5/4

 - Họp chi bộ và họp Hội đồng nhà trường nghe   

Đ/c Liên

 6 /4

  Kiểm tra toàn diện  2 đ/c tổ 2-3

BGH

9 - 12/4

Khảo sát chất lượng HS lớp 5 môn toán

Đ/c Ngần

13/4

   Duyệt hồ sơ thi đua cho CB-GV-NV nhà trường

BGH

16 /4

Kiểm tra vệ sinh xung quanh trường

Đ/c Ngần

17-18 /4

Kiểm tra toàn diện 1 GV tổ 4-5

BGH

19 /4

Khảo sát chất lượng HS lớp 5 môn Tiếng việt

BGH  

20/4

Tập huấn quản lý phần mềm cho GV

Đ/c Ngần

23/4

Hội thi  ngày hội đọc sách

Đ/c Ngần

24- 27/4

 Hoàn tất hồ sơ  tổ, hồ sơ hành chính

 Đ/c Liên

28/4- 1/5

Nghỉ ngày lễ 30-4; 1-5

Đ/c Liên

 

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                   (Đã ký)    

 

                                                                                                                     Bùi Thị Liên            

    

                                                                                                                                         


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu