Kế hoạch công tác tháng 6-7/2017


       PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 6-7/ 2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh nghỉ hè vui vẻ và an toàn.

- Tuyển sinh lớp 1.

- Xây dựng kế hoạch mở lớp bán trú của khối 1.   

- Tổ chức cho HS sinh hoạt ngoại khóa hè cho HS ở địa bàn phường.   

- Thay mới một số bảng biểu của chuyên môn và của nhà trường.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

1/6

Tổ chức vui tết thiếu nhi cho học sinh

 Công đoàn

02/6

Họp hội đồng Giáo dục

 Hiệu trưởng

06/6--> 10/6

Tuyển sinh lớp 1 - xây dựng kế hoạch mở lớp bán trú

 BGH

06/6

Tham gia ngày hội KHCN Thị xã Đông Triều

BGH, GV, HS, NV

6/6 --> 8/6

Xây dựng kế hoạch lao động dọn vệ sinh toàn trường.

 Hiệu phó

9-10 / 6

Xây dựng kế hoạch soạn giáo án điện tử tuần 25 đối với các môn học của bậc Tiểu học.

 Hiệu phó + TT

 

11/6

Tiếp tục tuyển sinh khối 1

 BGH

27/6

Họp phụ huynh lớp 1đăng ký học bán trú.

 BGH + Tổ HC

01/7  

Họp phụ huynh lớp 1 triển khai kế hoạch lớp bán trú.

 BGH+ PH lớp 1bán trú

06/7

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Tin học cho Đội ngũ cán bộ - GV – NV nhà trường

 Ban giám hiệu    

 

 22/7

Rà soát số liệu báo cáo CB-GV-NV trong nhà trường

 BGH+Tổ HC

25/7

Họp hội đồng

 BGH

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                  Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu