kế hoạch tháng 11/2017


             PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 201

                                        * Nhiệm vụ trọng tâm:

 

-  Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11với trọng tâm:

+ Thi đua: " Dạy tốt, học tốt" : GV dự thi Hội thi GV dạy giỏi cấp trường; HS thi đua học tốt dành nhiều hoa điểm 10 dâng tặng Thầy cô. Thi văn nghệ HS.

 - Tổ chức thao giảng 3 tiết xuất sắc của 3 tổ.

    

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 2 / 11

 • Họp đảng ủy mở rộng phường Hưng Đạo

  Hiệu trưởng

 

3 /11

 • Họp chi bộ

   Hiệu trưởng

 

     4/ 11

 •  Họp hội đồng sư phạm

      BGH  

  

 1. / 11  
 • KT  bếp ăn bán trú

  BGH

 8/ 11-14/11

 • Dự giờ thao giảng

  BGH

     9 /11 

 • BGH kiểm tra nền nếp dạy và học của nhà trường

  BGH+ TPTĐ

 

   10 /11

 -  KT đột xuất chuyên môn

 

    BGH

 

  10-->11/11

  - Đón đoàn kiểm tra chuẩn mức độ 2 

- BGH

- Công đoàn

 16/11

 • Kiểm tra vệ sinh các lớp học

   TPTĐ

  

17/ 11

 • Thi đọc văn nghệ của HS

  HP + TPTĐ

 

18 / 11

 •  Thi giảng 3 tiết xuất sắc

 PHT+ TPTĐ   

 

20 / 11

 •  Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 20-11

 BGH   

 

 21/11

 • Tổng kết đợt thi đua chào mừng 20-11

 BGH

 

23-27/11

 • Kiểm tra toàn diện 2GV

BGH

28/11

- Hướng dẫn làm kiểm điểm đảng viên cuối năm.

- Hướng dẫn làm phiếu đánh giá viên chức cuối năm  

 

BTCB

                                                                                                                                                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

    (Đã ký)

 

  Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu