Lịch công tác tháng 10/2019


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:227/ KH-THHĐ                                                      Hưng Đạo, ngày 31 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019

* Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Hoàn thiện hồ sơ PCGD.

          - Tổ chức Hội nghị CB,VC, NLĐ.

          - Tổ chức thực hiện chuyên đề cấp trường.

          - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

          - Phối hợp với trạm y tế phường Khám sức khẻo cho học sinh.

 

 * Nội dung cụ thể:

Ngày tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

3/10

- Họp hội đồng

- BGH

01-30/10

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD tiểu học và đề nghị công nhận PCGD TH đúng độ tuổi năm 2019.

- PHT+ GV, NV

07/10

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm học 2019 - 2020

- BGH+CĐ

10/10

- Họp chuyên môn

- BGH+GV

15-17/10

- Tổ chức cho học sinh tham dự HKPĐ TX đông  Triều lần thứ X, năm 2019.

- BGH, GVCN+ GVTD

18/10

- Kết hợp công ty MAXXVIET tổ chức HĐGD NGLL  " Chủ đề Phụ nữ là để yêu thương".

- BGH+GV+NV

19/10

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10

- BGH + CĐ+ GVNV

31/10

- Phối hợp với Trạm y tế phường Hưng Đạo thám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2019 - 2020

BGH+ NV y tế+ GVCN

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 10/2019 của Trường Tiểu học Hưng Đạo, ngoài ra sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất khác của cấp trên. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu