Phân công chuyên môn năm học 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

Năm học 2013-2014

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn                           năm học 2012 -2013

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

 

TC

ĐH

 

1

Bùi Thị Liên

17/6/1963

 

x

 

SP văn

Quản lý + dạy 2 tiết

 Bí thư chi bộ

2

 

 

2

 Nguyễn Thị Xầm

10/05/1974

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 4 tiết

 

4

 

 

3

Nguyễn Thuý Nga

27/2/1980

 

 

x

Tiếng  anh

Dạy TA lớp 3A, khối 4,5

CT CĐ

19

 

 

4

 Nguyễn Thị Lý

03/03/1960

x

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A

 Tổ trưởng tổ 4+5

17

 

 

5

Hoàng Thị Nguyên

25/12/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3B

Tổ trưởng tổ 4 + 5

17

 

 

6

 Nguyễn Thị  Huệ

05/10/1977

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

Tổ trưởng tổ 1

17

 

 

7

Ứng Thị Nga

26/6/1970

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A

 

20

 

 

8

Phạm Thị Thư

29/5/1976

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

 

20

 

 

9

Đỗ Thị Khuyến

 

08/01/1988

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C

 

20

 

 

10

Phạm Thị Hạnh

20/5/1965

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A

 

20

 

 

11

Bùi Thị Trang

03/01/1988

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

 

20

 

 

12

Phạm Thị Sang

05/10/1961

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C

 

 

 

 

13

Tiêu Thị Hường

 

23/10/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

 

20

 

14

 Nguyễn Thị Hương Mai

13/09/1988

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

 

20

 

15

 Nguyễn Thị Doãn

19/8/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5B

 

20

 

 

16

Hoàng T Huyền Trang

01/07/1987

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5C

 

20

 

 

17

Lê Thị Xuân

16/31962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A

 

20

 

 

18

Đào Thị Hiệp

11/02/1985

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

 

20

 

19

Nguyễn Văn Hộp

6/121959

 

x

 

SP văn

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C

 

20

 

 

20

Vũ Thuỳ Anh

18/11/1977

 

 

x

Âm nhạc

Dạy Âm nhạc Khối 4,5

TPT

6

 

 

21

Đinh Thị Hồng

19/7/1986

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy MT toàn trường, KT 4,5

 

22

 

 

22

Ngô Thị Nhạ

12/02/1976

 

 

x

Tiếng  anh

Dạy Tiếng anh khối 1,2,3B,3C

 

22

 

 

23

Phạm Thị Thanh

20/1/1986

 

 

x

TDTT

Dạy thể dục khối 1,3,4,5

Ôn đội tuyển

20

 

 

24

Phạm Thị Hậu

 

27/09/1990

 

 

 

SP Tiểu học

TNXH, TC khối 3

 

12

 

 

25

Nguyễn Bích Diễm Hằng

10/08/1990

 

x

 

SP Tiểu học

TNXH, TC, ĐĐ khối 1

 

16

 

 

26

Trần Thị Mỹ Hạnh

 

13/06/1991

 

x

 

SP Tiểu học

TNXH, TC, ĐĐ khối 2

 

16

 

 

27

 Hà Thị Thúy Quỳnh

24/07/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Khoa k4,5 + Sử, Địa lớp 4B, 4C

 

16

 

 

28

Nguyễn Thị Nụ

06/11/1987

 

x

 

SP Tiểu học

 

 

 

Nghỉ TS

 

29

Phạm Thị Hằng

 

21/12/1989

 

x

 

SP Tiểu học

 

 

 

Nghỉ TS

 

30

Nguyễn Thị Thuý

29/5/1965

x

 

 

Kế toán

Kế toán

 

 

 

 

31

Mạc Thị Hồng

 

1985

 

 

x

 Tin học

Hành chính

 

 

Nghỉ TS

 

32

Nguyễn Thị Huế

02/01/1984

x

 

 

Y tế

Phụ trách y tế + Thủ quỹ

 

 

 

 

33

Phạm Thị Đua

26/7/1990

x

 

 

TV- TB

Phụ trách thiết bị - đồ dùng

 

 

 

 

                             

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                           Bùi Thị LiênCác thông tin khác: