Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

Năm học 2016 -2017

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn                           năm học 2012 -2013

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

1

Bùi Thị Liên

17/6/1963

 

x

 

SP văn

Quản lý + dạy 2 tiết

 Bí thư chi bộ

2

 

2

 Nguyễn Thị Ngần

19/12/1975

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 4 tiết

 

4

 

3

Nguyễn Thuý Nga

27/2/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

Dạy TA lớp ,4A,5A,5B, 5C

CT CĐ

19

 

4

Hoàng T Huyền Trang

01/07/1987

 

 

x

SP Tiểu học

Dạy thay

 Tổ trưởng tổ 4+5

20

 

5

Phạm Thị Hạnh

20/5/1965

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A

Tổ trưởng tổ 2+ 3

20

 

6

 Nguyễn Thị  Huệ

05/10/1977

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1

20

 

7

Lê Thị Xuân

16/31962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5B

 

20

 

8

Nguyễn Thị Doãn

19/8/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5D

 

20

 

9

Dương Thị Thật

12/06/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A

 

20

 

10

Phạm Thị Thư

29/5/1976

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A

 

20

 

11

Trần Thị Mỹ Hạnh

13/06/1991

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5C

 

20

 

12

Bùi Thị Bích Ngọc

20/11/1989

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

 

20

 

13

Hà Thị Thúy Quỳnh

27/04/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C

 

20

 

14

Nguyễn Thị Diễm My

30/3/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

 

20

 

15

Vũ Thị Dung

 

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3A

 

20

 

16

Nguyễn Bích Diễm Hằng

08/10/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3B

 

23

 

17

 Đặng Thị Thúy

19/10/1991

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2D

 

20

 

18

Nguyễn Thị Nụ

06/11/1987

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1D

 

20

 

19

Ứng Thị Nga

26/6/1970

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

 

20

 

20

Nguyễn Thị Thu Hường

08/01/1988

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C

 

20

 

21

 Lê Thị Hà

09/10/1985

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C

 

20

 

22

Đặng Huyền Trang            

09/12/1985

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3D

 

20

 

23

Nguyễn Thị Hương Mai

06/11/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

 

22

 

24

Đinh Thị Hồng

19/7/1986

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy MT  4,5, 1. TC khối 5,4,3

 

22

 

25

Ngô Thị Nhạ

12/02/1976

 

 

x

Tiếng  Anh

 TAnh 1D, 3B,3C

 

22

 

26

Vũ Thị Phương Lan

20/4/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

T.Anh khối 3, lớp 5D, 2A

 

22

 

27

Phạm Thị Thanh

20/1/1985

 

 

x

Thể dục

 M.Thuật khối 3, 4, 5

 

22

 

28

  Đặng Ngọc Huyền

 1991

 

 

x

Tin học

Dạy Tin học khối 3,4,5

 

22

 

29

Vũ Thuỳ Anh

18/11/1977

 

 

x

Âm nhạc

Dạy Âm nhạc toàn trường + HĐNG lớp BT

 

23

 

30

 Bùi Thị Trang

03/01/1988

 

 

x

SP Tiểu học

 

 

 

Nghỉ TS

31

Nguyễn Thị Hương

16/3/1980

 

x

 

Mĩ thuật

Khối 2,3 + TPTĐội

 

23

 

32

Nguyễn Thị Thuý

29/5/1965

x

 

 

Kế toán

Kế toán

 

 

 

32

Mạc Thị Hồng

02/05/1985

 

 

x

 Tin học

Hành chính + Thủ quỹ

 

 

 

34

Nguyễn Thị Huế

02/01/1984

x

 

 

Y tế

Phụ trách y tế

 

 

 

35

Phạm Thị Đua

26/7/1990

 

 

x

TV- TB

Phụ trách thiết bị - đồ dùng

 

 

 

                                                                                          Hưng Đạo, ngày 01 tháng 9 năm 2016

NGƯỜI LẬP

 

 

Nguyễn Thị Ngần

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu