Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

 

Năm học 2017 -2018

 

 

                 

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn năm học 2017 -2018

Ghi chú

 

TC

ĐH

 

1

Bùi Thị Liên

17/06/1963

 

x

 

SP văn

Quản lý + dạy 2 tiết

 

 

2

 Nguyễn Thị Ngần

19/12/1975

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 4 tiết

 

 

3

Nguyễn Thuý Nga

27/02/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

Dạy TA lớp ,5A,5B, 5C, 2A, 2B, 1A

viết tin bài

 

4

Hoàng T Huyền Trang

07/01/1987

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A

 

 

5

Phạm Thị Hạnh

24/05/1965

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

 

 

6

 Nguyễn Thị  Huệ

10/05/1977

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

 

 

7

Trần Thị Mỹ Hạnh

13/06/1991

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5B

 

 

8

Phạm Thị Thư

29/05/1976

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5C

 

 

9

Dương Thị Thật

12/02/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A

 

 

10

Hà Thị Thúy Quỳnh

27/04/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

HĐ 1 năm

 

11

Bùi Thị Bích Ngọc

20/11/1989

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C

 

 

12

Vũ Thùy  Linh

03/02/1989

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4D

 

 

13

Nguyễn Thị Hương Mai

13/09/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3A

HĐ 1 năm

 

14

Đỗ  Kim Oanh

12/04/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3B

HĐ 1 năm

 

15

Nguyễn Thị Diễm My

30/03/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C

HĐ 1 năm

 

16

 Đặng Thị Thúy

19/10/1991

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3D

HĐ 1 năm

 

17

Nguyễn Bích Diễm Hằng

10/08/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A

HĐ 1 năm

 

18

 Lê Thị Hà

10/09/1985

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

HĐ 1 năm

 

19

Nguyễn Thị Doãn

18/09/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2D

 

 

20

Ứng Thị Nga

26/06/1970

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A

 

 

21

Nguyễn Thị Nụ

06/11/1987

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C

 

 

22

Nguyễn Thị Thu Hường

17/02/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1D

 

 

23

Phạm Thị Thoan

22/06/1989

 

 

x

SP Tiểu học

 

HĐ 1 năm

 

24

Đinh Thị Hồng

19/07/1986

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy MT  4,5, 1. TC khối 5,4,3

 

 

25

Ngô Thị Nhạ

02/12/1976

 

 

x

Tiếng  Anh

 TAnh  lớp 3D,3C, 4C, 4D, 1B, 1C, 1D

 

 

26

Vũ Thị Phương Lan

09/03/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

T.Anh  lớp  4A, 4B, 3A, 3B,  2C, 2D

 

 

27

Phạm Thị Thanh

20/01/1986

 

 

x

Thể dục

 M.Thuật khối 3, 4, 5

 

 

28

Vũ Thuỳ Anh

18/11/1977

 

 

x

Âm nhạc

Dạy Âm nhạc + HĐNG lớp…

 

 

29

Nguyễn Thị Hương

16/03/1980

 

x

 

Mĩ thuật

Khối 2,3 + TPTĐội

 

 

30

Vương Thị Lan Anh

01/10/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Dạy thay, buổi 2

HĐ 3 tháng

 

31

Nguyễn Thị Thu Hà

03/01/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Dạy thay, buổi 2

HĐ 3 tháng

 

32

Nguyễn Thị Thuý

29/05/1965

x

 

 

Kế toán

Kế toán

 

 

33

Mạc Thị Hồng

05/02/1985

 

 

x

 Tin học

Hành chính + Thủ quỹ

 

 

34

Nguyễn Thị Huế

01/02/1984

x

 

 

Y tế

Phụ trách y tế

 

 

35

Phạm Thị Đua

06/07/1990

 

 

x

TV- TB

Phụ trách thiết bị - đồ dùng

 

 

                 

 

                 

 

 

      NGƯỜI LẬP

         

             HIỆU TRƯỞNG

             

                     (Đã ký)

         
                         
                         
                         
 

   Nguyễn Thị Ngần

     

           Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu