Phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

     

Năm học 2018 -2019

     
                         

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn                           năm học 2018-2019

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết dạy

Số tiết CN

Số tiết kiêm nhiệm

Ghi chú

TC

ĐH

1

Nguyễn Thị Liên Hương

23/07/1979 

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 42tiết

BT chi bộ

2

 

 

 

2

Nguyễn Thị Ngần

19/12/1975

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 4 tiết

Phó BT chi bộ

4

 

 

 

3

Phạm Thị Thư

29/05/1976

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A

Tổ trưởng tổ 4+5

17

3

3

 

4

Hà Thị Thúy Quỳnh

27/04/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5B

 

20

3

 

HĐ 1 năm

5

Trần Thị Mỹ Hạnh

13/06/1991

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5C

UVBCHCĐ

18

3

2

 

6

Dương Thị Thật

12/02/1990

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A

Tổ phó tổ 4+5

19

3

1

 

7

 Đặng Thị Thúy

19/10/1991

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

 

20

3

 

HĐ 1 năm

8

Bùi Bích Ngọc

20/11/1989

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C

 

20

3

 

 

9

Nguyễn Thị Hương Mai

13/09/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3A

 

20

3

 

HĐ KXĐTH

10

Vũ Thùy  Linh

03/02/1989

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3B

 

20

3

 

 

11

 Lê Thị Hà

10/09/1985

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C

 

20

3

 

HĐ 1 năm

12

Phạm Thị Thoan

22/06/1989

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3D

 

16

3

 

HĐ 1 năm

13

Phạm Thị Hạnh

24/05/1965

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A

Tổ trưởng tổ 2+ 3

17

 

 

 

14

Đỗ  Kim Oanh

12/04/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

 

20

3

 

HĐ 1 năm

15

Nguyễn Bích Diễm Hằng

10/08/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

 

20

3

 

HĐ KXĐTH

16

Vương Thị Lan Anh

01/10/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2D

 

20

3

 

HĐ 1 năm mới

17

Ứng Thị Nga

26/06/1970

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A

Tổ phó tổ 1

19

3

1

 

18

Nguyễn Thị  Huệ

10/5/1977

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

Tổ trưởng tổ 1

17

3

3

 

19

Trần Thị Thu Hường

01/06/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C

 

20

3

 

HĐ 1 năm mới

20

Nguyễn Thị Thu Hường

17/02/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1D

 

20

3

 

 

21

Nguyễn Thị Diễm My

30/03/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

 

20

3

 

HĐ KXĐTH

22

Nguyễn Thuý Nga

27/02/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

 TA lớp 5C, 2A, khối 3

 

22

 

1

viết tin bài

23

Ngô Thị Nhạ

02/12/1976

 

 

x

Tiếng  Anh

 TAnh  lớp 2A,2B,2C,4B,4C,1B,
1C,1A; TD 3C, 1B

 

22

 

 

 

24

Vũ Thị Phương Lan

09/03/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

 TAnh  lớp 5A, 5B, 4A, 1D, 4C

CT CĐ+ TP 2+3

18

 

4

 

25

Đinh Thị Hồng

19/07/1986

 

x

 

MT, KT,TC

khối 5, 4, 3, 2

 

23

 

 

 

26

Nguyễn Thị Hương

16/03/1980

 

x

 

Mĩ thuật

Khối 1, 2

 

8

 

 

 

27

Phạm Thị Thanh

20/01/1986

 

 

x

Thể dục

 Thể dục khối  4, 5, 3A, 3B, 1A

 

19

 

4

con nhỏ

28

Vũ Thuỳ Anh

18/11/1977

 

 

x

Âm nhạc

Dạy Âm nhạc (K1-5) + BDÂN

 

21

 

2

 tập VN

29

Nguyễn Thị Thuý

29/05/1965

x

 

 

Kế toán

TB - Thư viện + Thủ quỹ

 

 

 

 

 

30

Mạc Thị Hồng

05/02/1985

 

 

x

 Tin học

Hành chính

 

 

 

 

 

31

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

01/02/1984

x

 

 

TC điều dưỡng

Hành chính - Phụ trách y tế

 

 

 

 

 

32

Nguyễn Thị Nụ

06/11/1987

 

 

 

SP Tiểu học

 

 

 

 

 

Nghỉ TS

                         
           

                                     Hưng Đạo, ngày 01 tháng 09 năm 2018

 
 

      NGƯỜI LẬP

         

                                HIỆU TRƯỞNG

       
                         
                         
                         
                         
 

  Nguyễn Thị Ngần

         

                            Nguyễn Thị Liên Hương

     

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu