Công khai chất lượng học kì I năm học 2015 - 2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường

Học kỳ I - Năm học 2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Tổng số học sinh

540

115

111

106

115

93

 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

540

115

=100%

111

=100%

106

=100%

115

=100%

93

=100%

 

III

Số học sinh chia theo năng lực

540

115

111

106

115

93

 

1

Hoàn thành

539

115

110

106

115

93

 

2

Chưa hoàn thành

 1

 

 1

 

 

 

 

III

Số học sinh chia theo phẩm chất

540

115

111

106

115

93

 

1

Hoàn thành

540

115

111

106

115

93

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

540

115

111

106

115

93

 

a

Hoàn  thành

507

112

110

106

115

93

 

b

Chưa hoàn thành

 

 3

1

 

 

 

 

2

Toán

540

115

111

106

115

93

 

a

Hoàn  thành

507

114

110

106

115

93

 

b

Chưa hoàn thành

 

 1

 1

   

 

 

3

Khoa  học

208

 

 

 

115

93

 

a

Hoàn  thành

174

 

 

 

115

93

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử và Địa lí

208

 

 

 

115

93

 

a

Hoàn  thành

174

 

 

 

115

93

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng nước ngoài

540

115

111

106

115

93

1

Hoàn  thành

507

115

110

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 1

 

 

 

6

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn  thành

 

 

 

 

 

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

314

 

 

106

115

93

1

Hoàn  thành

 288

 

 

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

8

Đạo đức

540

115

111

106

115

93

1

Hoàn  thành

540

115

111

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

9

Tự nhiên và Xã hội

540

115

111

106

 

 

1

Hoàn  thành

333

115

111

106

 

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

10

Âm nhạc

540

115

111

106

115

93

1

Hoàn  thành

540

115

111

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

11

Mĩ thuật

540

115

111

106

115

93

1

Hoàn  thành

540

115

111

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

12

Thủ công (Kỹ thuật)

540

115

111

106

115

93

1

Hoàn  thành

540

115

111

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

   

 

 

13

Thể dục

540

115

111

106

115

93

1

Hoàn  thành

540

115

111

106

115

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

IV

Khen thưởng

540

115

111

106

115

93

1

Giấy khen cấp trường

 276

67

58

55

49

31

2

Khen  thưởng cấp trên

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Hưng Đạo, ngày 30 tháng 12 năm 2015

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                                                      Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu