Công khai chất lượng học kì I năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường

Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

559

114

116

110

106

113

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

           

III

Số học sinh chia theo năng lực

559

114

116

110

106

113

1

Đạt

552

114

115

110

102

111

2

Chưa đạt

7

 

1

 

4

2

III

Số học sinh chia theo phẩm chất

559

114

116

110

106

113

1

Đạt

559

114

116

110

106

113

2

Chưa đạt

           

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

           

1

Tiếng Việt

559

114

116

110

106

113

a

Hoàn  thành

556

114

115

110

105

112

b

Chưa hoàn thành

3

 

1

 

1

1

2

Toán

559

114

116

110

106

113

a

Hoàn  thành

551

114

115

110

101

111

b

Chưa hoàn thành

8

 

1

 

5

2

3

Khoa  học

219

     

106

113

a

Hoàn  thành

218

     

106

112

b

Chưa hoàn thành

1

       

1

4

Lịch sử và Địa lí

219

     

106

113

a

Hoàn  thành

218

     

106

112

b

Chưa hoàn thành

1

       

1

5

Tiếng nước ngoài

559

114

116

110

106

113

1

Hoàn  thành

557

114

116

110

106

111

2

Chưa hoàn thành

2

       

2

6

Tiếng dân tộc

           

1

Hoàn  thành

           

2

Chưa hoàn thành

           

7

Tin học

329

   

110

106

113

1

Hoàn  thành

329

   

110

106

113

2

Chưa hoàn thành

           

8

Đạo đức

559

114

116

110

106

113

1

Hoàn  thành

558

114

116

110

106

112

2

Chưa hoàn thành

1

       

1

9

Tự nhiên và Xã hội

340

114

116

110

   

1

Hoàn  thành

339

114

115

110

   

2

Chưa hoàn thành

1

 

1

     

10

Âm nhạc

559

114

116

110

106

113

1

Hoàn  thành

559

114

116

110

106

113

2

Chưa hoàn thành

           

11

Mĩ thuật

559

114

116

110

106

113

1

Hoàn  thành

559

114

116

110

106

113

2

Chưa hoàn thành

           

12

Thủ công (Kỹ thuật)

559

114

116

110

106

113

1

Hoàn  thành

559

114

116

110

106

113

2

Chưa hoàn thành

           

13

Thể dục

559

114

116

110

106

113

1

Hoàn  thành

559

114

116

110

106

113

2

Chưa hoàn thành

           

IV

Khen thưởng

           

1

Giấy khen cấp trường

           

2

Khen  thưởng cấp trên

           

 

                                                                                         Hưng Đạo, ngày 03 tháng 01 năm 2017

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                                            Bùi Thị Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu