Thống kê chất lượng cuối học kì II năm học 2014 - 2015


TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường

Học kỳ II - Năm học 2014-2015

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Tổng số học sinh

507

111

108

114

93

81

 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

507

111

=100%

108

=100%

114

=100%

93

=100%

81

=100%

 

III

Số học sinh chia theo năng lực

507

111

108

114

93

81

 

1

Hoàn thành

503

111

108

114

93

81

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

III

Số học sinh chia theo phẩm chất

507

111

108

114

93

81

 

1

Hoàn thành

507

111

108

114

93

81

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

507

111

108

114

93

81

 

a

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

   

 

 

 

2

Toán

507

111

108

114

93

81

 

a

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

   

 

 

3

Khoa  học

174

 

 

 

93

81

 

a

Hoàn  thành

174

 

 

 

93

81

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử và Địa lí

174

 

 

 

93

81

 

a

Hoàn  thành

174

 

 

 

93

81

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng nước ngoài

507

111

108

114

93

81

1

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn  thành

 

 

 

 

 

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

288 

 

 

114

93

81

1

Hoàn  thành

 288

 

 

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

8

Đạo đức

507

111

108

114

93

81

1

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

9

Tự nhiên và Xã hội

333

111

108

114

 

 

1

Hoàn  thành

333

111

108

114

 

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

10

Âm nhạc

507

111

108

114

93

81

1

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

11

Mĩ thuật

507

111

108

114

93

81

1

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

12

Thủ công (Kỹ thuật)

507

111

108

114

93

81

1

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

   

 

 

13

Thể dục

507

111

108

114

93

81

1

Hoàn  thành

507

111

108

114

93

81

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

IV

Khen thưởng

 267

80 

83

73

52

55

1

Giấy khen cấp trường

 276

66

69

59

37

45

2

Khen  thưởng cấp trên

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Hưng Đạo, ngày 27 tháng 5 năm 2015

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                                                    Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu