THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 2012


 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011-2012

XẾP LOẠI

Tổng số HS

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

Ghi chú

Giỏi

Khá

TB

Yếu

THĐĐ

CTHĐĐ

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Chất lượng cuối học kì 1

496

116

12,3

196

20,7

171

18,1

10

1,1

946

100,0

0

0,0

 

Chất lượng cuối năm học

496

128

13,5

199

21,0

151

16,0

1

0,1

946

100,0

0

0,0