IMG_0602.JPG
Ảnh 3 - Ảnh hoạt động ngoài giờ lên lớp.jpg
Ảnh 1 - Toàn cảnh trường.jpg
23905542_493378581048099_6448652472879443536_n.jpg
23915608_493378394381451_8940455573535588627_n.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO Số:104/TB-THHĐ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hưng Đạo, ngày  07 tháng 6 năm 2019   THÔNG BÁO "VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020"             Kính gửi: Phụ huynh có con, em sinh năm 2013.    ...

Detail

Calendar
Today: Saturday, 21 / 09 / 19
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên