Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 3-2016

Kế hoạch công tác tháng 3-2016


    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục Phát động PTTĐ chào mừng ngày thành lập  Đoàn 26/3 và ngày 8/3:

- Tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ":  + Thi nghi thức Đội.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3.

- Tổ chức Hội thi giải toán bằng tiếng Việt qua qua mạng.

- Bồi dưỡng đội ngũ : Sinh hoạt CM các tổ.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 1/3/2016

- Phát động PTTĐ dạy tốt học tốt chào mừng ngày 26/3, ngày quốc tế mồng 8/3

BGH + ĐoànTN

 

   2/ 3 -3/3

- Kiểm tra đồ dung học tập các khối lớp.

-Họp chi bộ

-Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3

BGH

BTCB

  4 /3

-  Kiểm tra đội tuyển VCĐ cấp thị xã

 Đ/c PHT+đ/c  Nga  

  7/3

  Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3   

BCH CĐ

  8/3

- Kiểm tra VSAT thực phẩm bếp.

- HT tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều

BGH

 

  9/3

- Khảo sát chất lượng khối 1

- Duyệt kế hoạch phát triển GD tại PGD

HT + KT

 

10/3

 Kiểm tra học sinh giải toán trên mạng Internet bằng tiếng việt K5

Đ/c Xầm +Xuân

  11/3

 - Hội thi giải toán bằng tiếng Việt K5

Đ/c Xầm +Xuân

12  /3

 - Chuyên đề cấp trường

BGH+ Tổ 4,5

14- /3

 - Khảo sát HS khối 5

BGH

     15-/3

-Kiểm tra 2 HS tham gia dự thi giải tiếng Anh qua mạng cấp Tỉnh

BGH

16/3

- Kiểm tra nền nếp HS các lớp buổi chiều.

BGH

17 /3

- Thanh tra toàn diện 3 GV chuyên biệt

BGH

 

18 /3

26/3

 

- Đoàn Y tế trung tâm Thị xã Đông Triều KT bếp ăn bán trú.

BGH+ TPTĐ

21-31/3

 

- Kiểm tra  giữa HK2.

- Hội thi nghi thức Đội

Đ/c BGH+TPTĐ

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                                 Bùi Thị Liên