Asset Publisher

Liên đội trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức lồng ghép tuyên truyền " Chúng em với An toàn giao thông"

Liên đội trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức lồng ghép tuyên truyền " Chúng em với An toàn giao thông"

Căn cứ kế hoạch số 2184/SGD&ĐT-CTTT ngày 05/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và công văn số 867/PGD&ĐT ngày 27/9/2016 của Phòng GD&ĐT về thực hiện luật an toàn giao thông trong trường học.
Để tăng thêm hiểu biết cho các em học sinh, Trường Tiểu học Hưng Đạo đã thành lập mỗi lớp một đội tuyên truyền về ATGT tại lớp học từ khối 3 đến khối 5.


       Trong buổi chào cờ ngày 17/10/2016, Liên đội trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức lồng ghép tuyên truyền "Chúng em với An toàn giao thông" với 2 đội tuyên truyền đến từ lớp 5A và lớp 5B. Các đội tuyên truyền đã xây dựng những tiểu phẩm về ATGT gần gũi thiết thực với vấn đề giao thông hiện nay.

       Buổi tuyên truyền đã nâng cao hiểu biết, bổ sung những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đồng thời thông qua các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống cần thiết để các em học sinh chấp hành đúng pháp luật  ATGT.

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền

Đội tuyên truyền ATGT đến từ lớp 5A

Đội tuyên truyền ATGT đến từ lớp 5B

CTV: Nguyễn Hương