Asset Publisher

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

Số:104/TB-THHĐ

    

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hưng Đạo, ngày  07 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

"VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020"

 

          Kính gửi: Phụ huynh có con, em sinh năm 2013.

        Thực hiện Công văn số 475/PGD&ĐT ngày 23/5/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2019-2020;

       Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Hưng Đạo.

         Trường Tiểu học Hưng Đạo xin thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

          Trẻ em sáu tuổi (Trẻ sinh từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013).

          Trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi;

2. Hồ sơ tuyển sinh:

          Đơn tuyển sinh (theo mẫu).

          Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

        Bản sao sổ hộ khẩu (nếu không công chứng phải có bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an thị xã/giấy xác nhận  cư trú tại địa bàn của công an phường;

        Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối với trẻ thuộc diện khuyết tật, tự kỷ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận

3. Thời gian tuyển sinh:

        Từ 7 giờ 30 phút ngày 08/7/2019 đến hết ngày 10/7/2019

4. Địa điểm:

       Văn phòng trường Tiểu học Hưng Đạo.

      Vậy Trường Tiểu học Hưng Đạo thông báo tới các bậc phụ huynh trong toàn phường có con, em trong độ tuổi 2013 đến trường làm thủ tục đăng ký nhập học năm học 2019-2020 theo đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

       Trong thời gian tuyển sinh nếu bậc phụ huynh nào không đưa các cháu đến đăng ký nhập học nhà trường không chịu trách nhiệm.

 

Nơi nhận:                                             -         

 Như kính gửi (t/h)

 Văn phòng (lưu)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương