Asset Publisher

Trường tiểu học Hưng Đạo đón đoàn kiểm tra TTYT thị xã Đông Triều về công tác Y tế trường học năm học 2015-2016.

Trường tiểu học Hưng Đạo đón đoàn kiểm tra TTYT thị xã Đông Triều về công tác Y tế trường học năm học 2015-2016.


     Thực hiện chỉ đạo của Trung Tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai hoạt động công tác Y tế trường học năm học 2015 – 2016.

     Căn cứ kế hoạch số 618 KHLN/PGD&ĐT  - TTYT ngày 5/9/2015 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung Tâm y tế Đông Triều về việc triển khai kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học năm học 2015 – 2016

     Căn cứ kế hoạch kiểm tra  số 31/KH-TTYT của trung tâm y tế Đông Triều, chiều ngày 18/3/2016 Trường Tiểu học Hưng Đạo đã đón đoàn kiểm tra y tế.

    Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Thị Kim Tiến – Phó Giám đốc TTYT thị xã Đông Triều đã ghi nhận và đánh giá cao về các hoạt động Y tế trong nhà trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các yêu cầu và nội dung của công tác Y tế trường học. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị nhà trường luôn duy trì và phát huy tốt hơn trong những năm học tiếp theo.

      Kết quả của buổi kiểm tra nhà trường xếp loại tốt.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

 

CTV: Mạc Hồng