Asset Publisher

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều tại Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh", sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017, trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

       Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thị Liên, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà quán triệt các nội dung văn bản của cấp trên và kế hoạch số 19 ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" và phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

     Nhằm triển khai tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao và chủ đề năm 2017, nhà trường đã tổ chức ký cam kết thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" giữa đồng chí phó hiệu trưởng, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên với đồng chí Hiệu trưởng nhà trường. 100% cán bộ CNVC-LĐ ký cam kết thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt Chủ đề năm 2017.

Toàn cảnh buổi ký cam kết

CTV: Thúy Nga