giáo an khối 2 tuần 13
Thích 0 bình luận
Tác giả: Ngô Thị Nhạ
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Giáo trình, sách
Ngày cập nhật: 20:02 27/11/2016
Lượt xem: 1059
Dung lượng: 16,6kB
Nguồn: GV. Ngô Thị Nhạ
Mô tả: By the end of the lesson , students will be able to: - Recognize and pronounce the letter Ss and its sound correctly - Understand, recognize and say the three Ss words - Write the letter Ss - Skill: Reading, Listening, Speaking, Writing Vocabul

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.