giao an khoi 4 tuan 13
Thích 0 bình luận
Tác giả: Ngô Thị Nhạ
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Giáo trình, sách
Ngày cập nhật: 20:05 27/11/2016
Lượt xem: 1064
Dung lượng: 25,7kB
Nguồn: GV. Ngô Thị Nhạ
Mô tả: -After the lesson, the student will be able to ask and answer question about school subjects. - Structure: What subjects do you have ? I have + môn học - Vocabulary: subject,maths ,Vietnamese,English,science,It, Art, Music

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.