giao an khối 1 tuần 14
Thích 0 bình luận
Tác giả: Ngô Thị Nhạ
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Giáo trình, sách
Ngày cập nhật: 19:45 05/12/2016
Lượt xem: 1110
Dung lượng: 19,1kB
Nguồn: Ngô Thị Nhạ
Mô tả: - By the end of the lesson , students will be able to recognize and pronounce the letter Gg /and its sound /g/correctly - Understand, recognize and say the three Gg words - Write the letter Gg - Skill: listening, speaking ,reading , writing Vo

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.