Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Chương trình phát thanh măng non tuần 3 tháng 9 năm 2019  

Đây là chương trình Phát thanh Măng non - Tiếng nói của Liên đội Trường TH Hưng Đạo! Mời các bạn nghe chương trình PTMN tuần 3 tháng 9 của Liên đội TH Hưng Đạo Các bạn thân mến! Chương trình PTMN tuần 3 tháng 9 gồm các nội dung chính như sau: Phần 1: Điểm tin hoạt động Phần 2: Chuyên mục. Phân 3:...


Các trang: 1  2  3  4