Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công khai tài chính bán trú ngày 10-10-2019


Tổng số học sinh: 296

Tổng số tiền ăn: 296  x 14.000=  4.144.000đ;

Chi ăn: 4.144.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu