Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công khai tài chính bán trú ngày 15 tháng 03 năm 2018


Tài chính công khai ngày 15 tháng 03 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 191

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 191 x 15.000=  2.865.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.865.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu