Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công khai tài chính bán trú ngày 18-9-2019


Tổng số học sinh: 301

Tổng số tiền ăn: 301  x 14.000=  4.214.000đ;

Chi ăn: 4.214.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu