Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công khai tài chính bán trú ngày 22 - 01 - 2018


Tài chính công khai ngày 22 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 187

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 187 x 15.000=  2.805.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.805.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu