Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công khai tài chính bán trú ngày 23 - 01 - 2018


Tài chính công khai ngày 23 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 193

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 193 x 15.000=  2.895.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.895.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu