Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công khai tài chính bán trú ngày 28 - 02 - 2018


Tài chính công khai ngày 28 tháng 02 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 197

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 197 x 15.000=  2.955.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.955.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu