CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2013

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tiếp tục Phát động PTTĐ với chủ đề " Hoà bình và hữu nghị" chào mừng ngày 30/4và 1/5 

+ Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương

+ Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

+ Xây dựng tiết học cụm

 - Tham gia giao lưu Toán - Tiếng tuổi thơ cấp Tỉnh.

 - Bồi dưỡng đội ngũ:  + Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ về PP dạy học" Bàn tay nặn bột"

                                   + Kiểm tra toàn diện  2-3 Giáo viên.

                                   + Hoàn thành các giải pháp sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm.

 - Kết nạp đội viên cho học sinh khối 3.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

1/4

 Hoàn tất sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo

 Đ/c Xầm

2/4

BGH + 3 TT chấm sáng KNN và giải pháp sáng tạo

Đ/c Liên

3 /4

Đoàn KT chấm thi đua cuối năm

 Đ/c Liên

4/4

Hội đồng nhà trường nghe tuyên truyền về PCCC

Đ/c Liên

5 - 8/4

Kiểm tra hồ sơ 2 đ/c tổ 2-3

BGH

9 - 12/4

Khảo sát chất lượng HS lớp 5 môn toán

Đ/c Xầm

13/4

 Kiểm tra nền nếp của HS bán trú

BGH

14 /4

Kiểm tra vệ sinh xung quanh trường

Đ/c Xầm

15-16/4

Khảo sát chất lượng lớp 5 2 môn Toán - Tiếng của SGD&ĐT

BGH

17- 19/4

Khảo sát chất lượng HS lớp 4

BGH  

20/4

Tập huấn quản lý phần mềm  

Đ/c xầm

24/4

Giao lưu Toán Tiếng tuổi thơ cấp Tỉnh

Đ/c Liên

26- 27/4

 Hoàn tất hồ sơ SKKN, giải pháp sáng tạo gửi về BPTHTT PGD&ĐT

 Đ/c Liên

28/4

Họp Chi bộ   

Đ/c Liên

29/4

Tiếp tục tập huấn phần mềm

Đ/c Xầm

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Bùi Thị Liên