Thời khóa biểu khối 2 năm học 2016 - 2017


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 01 đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 2C

Lớp 2D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

THTV- Hạnh

Chào cờ

TAnh- Nhạ

THTV - My

TĐ - My

 

TĐ - Thúy

2

TĐ - Hạnh

T.Anh - Lan

TĐ - Mai

THTV - Mai

THToán - My

TĐ - My

 

TĐ - Thúy

3

TĐ - Hạnh

THToán - Hạnh

TĐ - Mai

THToán - Mai

T.Công -My

Toán - My

 

TAnh- Nhạ

4

Toán - Hạnh

 

Toán - Mai

 

 

TNXH -My

 

Toán - Thúy

5

 

 

TNXH -Mai

 

 

Chào cờ

 

Chào cờ

3

1

Toán - Hạnh

TC -Trang

Toán - Mai

 

 

Đ.Đức-My

Đ.Đức- Thúy

KC - Thúy

2

KC- Hạnh

T.Dục-Trang

Đ.Đức- Liên

 

 

Toán - My

THToán - Thúy

TD - Thúy

3

Đ.Đức- Liên

 

TD - Mai

 

 

KC - My

T.Công -Thúy

Toán - Thúy

4

CT- Hạnh

 

KC- Mai

 

 

TD - My

 

CT- Thúy

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

TĐ- Hạnh

KNS

CTả - Mai

T. Công - Mai

CT - My

Toán - My

 

TĐ- Thúy

2

Toán - Hạnh

BDTV- Hạnh

MT - Hương

LT&C- Mai

TAnh- Nhạ

T Đ- My

 

Toán - Thúy

3

TAnh- Lan

BDT- Hạnh

Toán - Mai

T. Công - Mai

MT - Hương

Toán - My

 

LT&C - Thúy

4

ÂN - Anh

 

TĐ - Mai

KNS

KNS

LT&C- My

 

KNS

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Hạnh

 

Toán - Mai

 

 

Toán - My

THTV - Thúy

Toán - Thúy

2

LT&C - Hạnh

 

T.Viết- Mai

 

 

TD - My

TNXH - Thúy

TV - Thúy

3

CT- Hạnh

 

TAnh- Nhạ

 

 

TV- My

TAnh- Nhạ

C.Tả - Thúy

4

TViết- Hạnh

 

C.Tả - Mai

 

 

C.Tả - My

 

TD - Thúy

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

TD -Trang

THTV- Hạnh

Toán - Mai

 

 

ÂN- Anh

 

Toán - Thúy

2

Toán - Hạnh

TNXH

ÂN- Anh

 

 

TAnh- Nhạ

 

TLV- Thúy

3

TLV- Hạnh

BDT- Hạnh

TD - Mai

 

 

Toán - My

 

MT - Hương

4

Sinh hoạt

 

TLV - Mai

 

 

TLV - My

 

ÂN- Anh

5

 

 

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngần

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu