Thời khóa biểu khối 3 năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 02 đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 3A

Lớp 3B

Lớp 3C

Lớp 3D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

THTV- Hậu

Chào cờ

 

Chào cờ

THTV- Hà

Chào cờ

 

2

Toán - Hậu

THToán- Hậu

Toán - Hằng

 

Toán - Hà

THT- Hà

T.Đọc - Trang

 

3

TĐ - Hậu

TNXH - Hậu

TĐ - Hằng

 

TĐ - Hà

TAnh- Lan

TĐ-KC- Trang

 

4

TĐ-KC- Hậu

 

TĐ-KC- Hằng

 

TĐ-KC- Hà

 

ÂN - Anh

 

5

 

 

ÂN - Anh

 

ĐĐ - Hà

 

Toán - Trang

 

3

1

Toán - Hậu

 

Toán - Hằng

TAnh- Lan

TD - Thanh

 

Toán - Trang

Đ.Đức- Trang

2

CT- Hậu

 

C.Tả - Hằng

TAnh- Lan

Toán - Hà

 

C.Tả - Trang

TD - Thanh

3

Đ.Đức- Ngần

 

MT - Hương

Tin học-

Tin học

 

TAnh- Lan

TC -Hồng

4

MT - Hương

 

Đ.Đức- Ngần

 

C.Tả - Hà

 

Tin học

 

5

 

 

 

 

MT - Hương

 

 

 

4

1

Toán - Hậu

THTV- Hậu

TĐ - Hằng

TC -Hồng

Toán - Hà

TC -Hồng

Toán - Trang

 

2

TD - Thanh

TAnh- Lan

Toán - Hằng

TNXH - Hằng

TĐ - Hà

THTV- Hà

TAnh- Lan

 

3

ÂN- Anh

TAnh- Lan

TD - Thanh

TAnh- Lan

Tin học

TNXH - Hà

TAnh- Lan

 

4

TĐ- Hậu

 

LT&C- Hằng

KNS

TD - Thanh

KNS

Tin học

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

TNXH - Hậu

TAnh- Lan

TD - Thanh

 

Toán - Hà

TAnh- Lan

Toán - Trang

T.Viết- Trang

2

Toán - Hậu

THTV- Hậu

Toán - Hằng

 

LT&C- Hà

TAnh- Lan

T.Đọc - Trang

THT- Trang

3

LT&C- Hậu

THToán- Hậu

T.Viết- Hằng

 

T.Viết- Hà

ÂN - Anh

LT&C- Trang

TAnh- Lan

4

T.Viết- Hậu

 

Tin học-

 

TNXH - Hà

 

TNXH - Trang

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - Hậu

TLV - Hậu

Toán - Hằng

TNXH - Hằng

TAnh- Lan

 

Toán - Trang

THT- Trang

2

CT - Hậu

TD - Thanh

TAnh- Lan

THTV- Hằng

Toán - Hà

 

C.Tả - Trang

MT - Hương

3

TAnh- Lan

TC -Hồng

C.Tả - Hằng

THT- Hằng

C.Tả - Hà

 

TNXH - Trang

TD - Thanh

4

Sinh hoạt

 

TLV - Hằng

 

TLV - Hà

 

TLV - Trang

 

5

 

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Nguyễn Thị Ngần

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu